آقای صنعت

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

حریم خصوصی

این سایت، برخی از اطلاعات شخصی کاربران مانند نام و نام خانوادگی، تصویر، آدرس پستی، شماره تلفن، آدرس وب سایت، انواع آدرسهای اینترنتی، IP آدرس،... را در صورت نیاز ذخیره خواهد کرد. این سایت، هیچگونه مسئولیتی در مقابل خروج غیرقانونی اطلاعات کاربران نداشته، اما تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست تا از کلیه اطلاعات شخصی کاربران که در پروفایل آنها ذخیره گردیده، همچنین کلیه آگهی های مندرج، مراقبت و محافظت نماید.

آقای تبلیغ