آقای صنعت

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

فروش فروسیلیس درجه یک پلمپ کارخانه در تناژ بالای 500 تن

شرکت پیشروان صنعت متالوژی ایرانیان نمایندگی فرو سیلیس در ایران

با قیمت رقابتی و کیفیت درجه یک صادراتی جهت مصرف در صنایع مهم کشور

با آنالیز Si: +71 / AL: MAX / SIZE : 10-60 / 3-10 – 0-3 MM

آماده تحویل درب کارخانه در تناژ بالا

 

آماده عقد قرارداد جهت صادرات فروسیلیس به کشورهای همسایه

همراه با برگه سرتیفکت و گارانتی آنالیز محصول بی قید و شرط

Sales of ferrosilicon 70+ premium export

Sales of first-class ferrosilicon factory seals in tonnages over 500 tons

Leading Iranian Metallurgical Industry Company Ferrosilicon Representation in Iran

With competitive price and first-class export quality for consumption in important industries of the country

With Si analysis: +71 / AL: MAX / SIZE: 10-60 / 3-10 - 0-3 MM

Ready to deliver factory door in high tonnage

Ready to sign a contract to export ferrosilicon to neighboring countries

Comes with unconditional product analysis warranty card and warranty

+70 prim ihracat ferrosilikon satışı

500 ton üzeri tonajlarda birinci sınıf ferrosilikon fabrika contalarının satışı

İran'da Önde Gelen İran Metalurji Endüstrisi Şirketi Ferrosilikon Temsilciliği

Ülkenin önemli endüstrilerinde tüketim için rekabetçi fiyat ve birinci sınıf ihracat kalitesi ile

Si analizi ile: +71 / AL: MAX / BOYUT: 10-60 / 3-10 - 0-3 MM

Yüksek tonajda fabrika kapısı teslime hazır

Komşu ülkelere ferrosilikon ihracatı için sözleşme imzalamaya hazır

Koşulsuz ürün analizi garanti belgesi ve garanti belgesi ile birlikte gelir

اطلاعات آگهی