آقای صنعت

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

 

عملکرد این دستگاه بصورت سروالكتريكال بوده و جهت کنترل بار از بازخورد لودسل و جابجایی دقیق فکها استفاده می نماید. با بکار بردن موتور و درایور سروو به عنوان محرک، دقت کنترل افزایش پیدا کرده و با بهره گیری از باز خورد از انکودر، انجام تست با در بازه ی گسترده ای از سرعت با دقت بالا ( mm/min)  قابل انجام می باشد.

قاب صلب دستگاه )Load Frame( طوری طراحی شده است که میتوان انواع فک ها را به آن نصب کرد و تست های مختلف کششی، فشاری، خمشی و ... را انجام داد. همچنین جابجائی کراس هد بالا جهت افزایش کورس قابل انجام بوده، این مشخصه امکان تست نمونه ها با تغییرطول های مانند (مانند: تسمه تایم) را می دهد.

استفاده از لودسل دقیق متصل به فک، هر گونه تغییرات نیروی رخ داده درهنگام تست را مستقیما حس کرده و بکار گیری لودسل 15000kgf از نوع (Low Profile) در این دستگاه تاثیر نیروهای جانبی اعمالی به لودسل را نیز به حداقل رسانیده که در مجموع باعث بالا رفتن دقت اندازه گیری نیرو در حین تست می گردد.

 

اطلاعات آگهی

×