آقای صنعت

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

فروش انواع لودسل  در آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت دقت پویای نوین 

کلیه لودسل دارای نشانگر دیجیتالی رایگان مباشد .

کلیه لودسل ها دارای گواهینامه کالیبراسیون  و کالیبراسیون رایگان دو ساله میباشد .

شرایط فروش لودسل بصورت نقدی و اقساطی میباشد .

اطلاعات آگهی

×