آقای صنعت

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

طراحی و مشاوره خطوط تولید کاتد مس به روش نوین SX-EW

در حال حاضر مشاور کارخانه تولیدی کاتد مس روزانه 2000 کیلوگرم می باشم

تمام مراحل به صورت عملی تست و اجرا گردیده و بهترین روش اجرایی رو در نظر گرفته شده در تولید کاتدمس

اطلاعات آگهی

×