آقای صنعت

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

انجام عملیات ترک زنی ، باز و بست پیچ و ایجاد گشتاور دقیق بروی اتصالات خاص موجود در کلیه صنایع سنگین و نیمه سنگین

اطلاعات آگهی

×