آقای صنعت

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

ابزار مخصوص هیدرولیک جهت بارم زنی و باز و بست پیچ و مهره در اتصالات نفت و گاز در خشکی و دریا ، موتورهای کشتی ، قطار و ژنراتورهای تولید برق

اطلاعات آگهی

×