آقای صنعت

تارنمای جــامـع نیازمنــدی های ایـــــــران و خرید و فروش اینترنتی

دستگاه سیارپزمدل وری فون۶۷۰

متصل به تمامی حسابهای بانکی ویکسال ضمانت باطری رایگان

قیمت۶۰۰هزارتومان


برای اصناف مختلف

برای افرادشخصی

دستفروشان عزیز


مدت تحویل ازدوروزتاحداکثریک هفته درکل کشور


شماره همرا

اطلاعات آگهی

×